Информации

Асистент М-р Ванѓа Димитријева-Кузманоска

Технолошко-технички факултет

 

Катедра за дизајн на текстил и облека

 

Канцеларија: Штип Кампус 2,канцеларија бр.2,лево крило

Термин за консултации Понеделни 10-12 часот

Канцеларија: Пробиштип,канцеларија 4

Термин за консултации Среда 10-12 часот

Тел бр. 032 550 905

е-маил: vanga.dimitrijeva@ugd.edu.mk