Соопштенија

Термини за консултации со студенти

October 9, 2013

Термин за консултации во врска со предметите Фармацевтска ботаника, Фармакогнозија и Основи на фитотерапија:

Секој понеделник и петок, од 09-11h, во канц. 2 , приземје Факултет за медицински науки, кампус 3.