проф. д-р Марија Леонтиќ

Филолошки факултет

Катедра за турски јазик и книжевност

Канцеларија:

Кампус 4

Телефон:  070/ 681 - 401

Термин за консултации:

понеделник: 15.00-15.30

среда: 13.00 часот до 14.30