Информации

Доц. д-р Марија Леонтиќ

Филолошки факултет

Катедра за турски јазик и книжевност

Канцеларија:

Кампус 4

Телефон:  032/ 550 - 181

Термин за консултации: Петок од 12 часот до 13.30