Настава

Фонетика и фонологија на современиот турски јазик 1

Offered: 

2016

Задолжителна литература

1. Ergin, Muharrem. (1998). Türk Dil Bilgisi. Bayrak - İstanbul.

2. Kaya, Nesrin. Oyar, Ahmet. Topaloğlu, Yüksel. Durmuş, Oğuzhan. Özden, Muharrem. Özden, Ersin. (2007). Üniversiteler için Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. Kriter Yayınlar - İstanbul.

3. Teker A., Erol E., Yaman E., Bacanlı E., Küçükbasmacı G., Toman H., Parlak H., Yılmaz K., TemurN., Eker S., Gedik S., Aslan S., Durmuş T. (2009). Üniversiteler için Türk Dili El Kitabı. Grafiker Yayınları - Ankara.

Морфологија на современиот турски јазик 2

Задолжителна литература

  1. Ахмед, Октај. (2008). Вовед во морфологија на турскиот јазик. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје.
  2. Korkmaz, Zeynep. (2009). Türkiye Türkçesi Grameri - Şekil Bilgisi. Türk Dil Kurumu Yayınları - Ankara.
  3. Teker A., Erol E., Yaman E., Bacanlı E., Küçükbasmacı G., Toman H., Parlak H., Yılmaz K., TemurN., Eker S., Gedik S., Aslan S., Durmuş T. (2009). Üniversiteler için Türk Dili El Kitabı. Grafiker Yayınları - Ankara.

Синтакса на современиот турски јазик 2

Задолжителна литература

  1. Karahan, Leyla. (1998). Türkçede Söz Dizimi. Akçağ - Ankara.
  2. Özkan, Mustafa. Sevinçli Veysi. (2012). Türkiye Türkçesi Söz Dizimi (Kelime Çözümlemeli). Akademik Kitaplar-İstanbul.
  3. Yelten, Muhammet. Açıkgöz, Halil. (2008). Kelime Grupları. Doğu Kütüphanesi - İstanbul.

Техники на превод 1

Задолжителна литература

  1. Yılık, Ersin Murat. (2006). Çevirmen Odaklı Çeviri Modeli. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Anakara (необјавена магистерска теза).
  2. Леонтиќ, Марија. (2010). Поетиката на авторот и поетиката на преведувачот. Огледало - Скопје, 178, 4-8.
  3. Леонтиќ, Марија. (2012). Тесната поврзаност на преводот и вистината. Огледало - Скопје, 200 (ХХIII). 1, 3.
  4. Леонтиќ, Марија. (2012). Турско-македонски книжевни преводи. Огледало - Скопје, 193 (XXIII). 1, 3, 7.

Контрастивна анализа на турскиот и на македонскиот јазик

Задолжителна литература

1. Teker A., Erol E., Yaman E., Bacanlı E., Küçükbasmacı G., Toman H., Parlak H., Yılmaz K., TemurN., Eker S., Gedik S., Aslan S., Durmuş T. (2009). Üniversiteler için Türk Dili El Kitabı. Grafiker Yayınları - Ankara.

2. Саздов, Симон. (2008). Современ македонски јазик 1, 2, 3 ,4. Табернакул - Скопје.

3. Ѓуркова, Минова Лилјана. (2000). Синтакса на македонскиот стандарден јазик. Магор -Скопје.

Современ турски јазик 1

Задолжителна литература

1. Hengirmen Mehmet, Koç Nurettin. (1990). Türkçe Öğreniyoruz 1. Engin Yayınevi - Ankara.

2. Öztürk Tuncay, Akçay Sezgin, Yiğit Abdullah, Taşdemir Ercan, Başak Serkan. (2008). Gökkuşağı Türkçe 1. Dilset Yayınları - İstanbul.

3. Леонтиќ, Марија - Leontiç, Mariya. (2012). Турско-македонски разговорник 1. - со турска транскрипција. Türkçe-Makedonca Konuşma Kılavuzu 1. - Türk transkripsiyonu ile. Скопје. - Üsküp.

Морфологија на современиот турски јазик 1

Задолжителна литература

1. Ахмед, Октај. (2008). Вовед во морфологија на турскиот јазик. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје.

2. Korkmaz, Zeynep. (2009). Türkiye Türkçesi Grameri - Şekil Bilgisi. Türk Dil Kurumu Yayınları - Ankara.

3. Teker A., Erol E., Yaman E., Bacanlı E., Küçükbasmacı G., Toman H., Parlak H., Yılmaz K., TemurN., Eker S., Gedik S., Aslan S., Durmuş T. (2009). Üniversiteler için Türk Dili El Kitabı. Grafiker Yayınları - Ankara.

Синтакса на современиот турски јазик 1

Задолжителна литература

1. Karahan, Leyla. (1998). Türkçede Söz Dizimi. Akçağ - Ankara.

2. Özkan, Mustafa. Sevinçli Veysi. (2012). Türkiye Türkçesi Söz Dizimi (Kelime Çözümlemeli). Akademik Kitaplar-İstanbul.

3. Yelten, Muhammet. Açıkgöz, Halil. (2008). Kelime Grupları. Doğu Kütüphanesi - İstanbul.