Информации

Проф. д-р Лилјана Колева-Гудева 

Земјоделски факултет, редовен професор

Канцеларија телефон ++389 32 550 793

Конслултации

Струмица:           четврток 12-14 часот

Штип Кампус 2:   среда     12-14 часот

Кавадарци:          вторник 12-14 часот