Соопштенија

Термини за консултации со студенти

December 20, 2018

Наставен центар СТРУМИЦА        - четврток 12-14 часот

Наставен центар ШТИП Кампус 2 - среда     12-14 часот 

Наставен центар КАВАДАРЦИ       - вторник 12-14 часот