Консултации со вонредни студенти

November 12, 2019

Секоја среда од 9ч-12ч во канцеларија бр.5 на Факултетот за медицински науки,

Клиничка болница-Детско одделение, 3 кат