Редовен професор Д-р Бистра Ангеловска

Факултет за медицински науки

Катедра по Социјална фармација и Фармацевтска технологија

Канцеларија бр. 14, Деканат на ФМН

Кампус 3

Консултации : четврток - 13 часот