Информации

Професор д-р Душан Спасов

Земјоделски факултет

Катедра за заштита на растенијата и животната средина

 

Наставен центар - Струмица

Кабинет бр. 5
Телефон ++389 32 550 624
Консултации: понеделник, среда и петок, од 11 до 13 часот