Настава

Пијано 1

Предметот Пијано 1 се слуша на Вокално - инструменталниот оддел и на Одделот за теорија на музиката и музичка педагогија.

Во рамките на ВИ одделот, предметот Пијано 1 опфаќа припрема и изведба на солистичка програма која се состои од композиции од различни епохи, и тоа:

Пијано 2

Предметот Пијано 2 се слуша на Вокално - инструменталниот оддел и на Одделот за теорија на музиката и музичка педагогија.

Во рамките на ВИ одделот, предметот Пијано 2 опфаќа припрема и изведба на солистичка програма која се состои од композиции од 4 различни епохи, и тоа:

Пијано 3

Предметот Пијано 3 се слуша на Вокално - инструменталниот оддел и на Одделот за теорија на музиката и музичка педагогија.

Во рамките на ВИ одделот, предметот Пијано 1 опфаќа припрема и изведба на солистичка програма со композиција во циклична форма:

  1. Соната - сите ставови, или
  2. Концерт за пијано и оркестар, или
  3. Варијации, итн.

На испитот по предметот Пијано 3, на ВИ одделот му предходи Колоквиум на кој се изведува кратка композиција по слободен избор, различна од испитната програма.

Пијано 4

Предметот Пијано 4 се слуша на Вокално - инструменталниот оддел

Во рамките на ВИ одделот, предметот Пијано 4 опфаќа припрема и изведба на солистичка програма која се состои од композиции од 4 различни епохи, и тоа:

Пијано 5

Предметот Пијано 5 се слуша на Вокално - инструменталниот оддел

Во рамките на ВИ одделот, предметот Пијано 5 опфаќа припрема и изведба на солистичка програма која се состои од композиции од различни епохи, и тоа:

  1. Полифона барокна композиција - Бах, Хендл итн.
  2. Виртуозна етида - Шопен, Лист, Менделсон итн.

На испитот по предметот Пијано 5, на ВИ одделот му предходи Колоквиум на кој се изведува кратка композиција по слободен избор, различна од испитната програма.

Пијано 6

Предметот Пијано 6 се слуша на Вокално - инструменталниот оддел

Во рамките на ВИ одделот, предметот Пијано 6 опфаќа припрема и изведба на солистичка програма која се состои од композиции од 4 различни епохи, и тоа: