Настава

Административно право

Литература

1. Задолжителен е учебникот Административно право од Наум Гризо, Борче Давитковски и Ана Павловска - Данева, Симеон Галевски, издание Скопје, 2011.

Јавна администрација

Литература

1. Јавна администрација, Борче Давитковски, Ана Павловска Данева, Наум Гризо, 2011

Медиумски жанрови

Литература

Веле Смилевски: „Основи на новинарската теорија и практика“, Скопје 2006.
Веле Смилевски: „Новинарски лексикон: со примери“, Скопје 2001.
Веле Смилевски: „Новинска критика“, Скопје 2004.
Neda Todorovic: “Interpretativno i istrazivacko novinarstvo”, Beograd 2002