Термини за консултации

February 14, 2014

ТЕРМИН ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРОБИШТИП ЗА  ПРЕДМЕТИТЕ ОД ЛЕТЕН СЕМЕСТАР Е СЕКОЈ ПОНЕДЕЛНИК ОД 10-12 ЧАСОТ.

ТЕРМИН ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ШТИП ЗА  ПРЕДМЕТИТЕ ОД ЛЕТЕН СЕМЕСТАР Е СЕКОЈ ВТОРНИК ОД 9-11 ЧАСОТ.