Дома

д-р сци по педијатрија, д-р сци по Семејна медицина.

Ментор-едукатор во Центар по семејна медицина на Медицински Факултет Скопје.

Основач и директор на ПЗУ Поликлиника ,,Виталино,, Велес