УГД Scholar порталот е базиран на OpenScholar системот и е дизајниран за академски средини како алатка за креирање на академски лични веб страни, со цел да се поттикне онлајн соработка и да се обезбедат релевантни информации за публикации, биографии, настава и друго.

УГД Scholar ви нуди нова генерација лични академски веб страни. Сега секој може лесно да креира и да управува динамична и индивидуализирана веб страна со интерфејс лесен за користење и со изглед и чувство за единствен личен израз.

Featured Sites