Изолација на природни производи

Литература

Gjorgjeska, Biljana and Kostadinovic Velickovska, Sanja (2017) Изолација на природни продукти. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. ISBN 978-608-244-381-2, http://eprints.ugd.edu.mk/18472/

Мингфу Ванг, Шенгмин Санг, Луси Сун Хванг, Чи-Танг Хо, Билки: предизвици во хемијата и во биологијата, Академски печат, 2009

Steven M. Colegate, Russell J. Molyneux, Bioactive Natural, Products Detection, Isolation, and Structural Determination, CRC Press, 1993