Соопштенија

Термини за консултации

September 16, 2013

Консултации кај Проф. д-р. Биљана Ѓорѓеска ќе се одржуваат секој четврток во текот на работната недела од 10.00 - 13.00 часот.