f_ilieva.jpg Фиданка Илиева / Fidanka Ilieva Земјоделски факултет
default logo Драган Донев / Dragan Donev Филолошки факултет
default logo Сања Костадиновиќ Величковска / Sanja Kostadinovik Velickovska Земјоделски факултет
marija_kusevska.jpg Марија Кусевска / Marija Kusevska Филолошки факултет
default logo Наталија Поп Зариева / Natalija Pop Zarieva Филолошки факултет
default logo Деспина Сивевска / Despina Sivevska Факултет за образовни науки
ema.jpg Емилија Петрова Ѓорѓева / Emilija Petrova Gjorgjeva Факултет за образовни науки
default logo Тодор Делипетров / Todor Delipetrov Факултет за природни и технички науки
default logo Биљана Петковска / Biljana Petkovska Филолошки факултет
default logo Марија Димитровска / Marija Dimitrovska Факултет за медицински науки
565916_4805836155978_1385229239_n.jpg Милица Шкариќ / Milica Skarik Факултет за музичка уметност
1_1.jpg Катарина Делипетрева / Katarina Delipetreva Факултет за медицински науки

Pages